Acupunctuur & Tuina massage
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Balans Brunsveld TCG is aangesloten bij de beroepsvereniging NVA voor de behandelingen Acupunctuur en Tuina.

Balans Brunsveld TCG is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Balans Brunsveld TCG houdt een elektronisch cliëntendossier bij waarin persoonsgegevens, anamnesegegevens en het behandelrapport vermeld staan. De cliënt heeft recht tot inzage van het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 20 jaar bewaard.
Volgens de AVG is Balans Brunsveld TCG verplicht uw privacy te waarborgen hiervoor werken wij met de toestemmingsverklaring gegevensverwerking.

Balans Brunsveld TCG werkt met een behandelovereenkomst, hierin staan afspraken die we samen nastreven voor een goede behandeling.

Door het maken van een afspraak en het ondergaan van een behandeling, gaat u akkoord met zowel de toestemmingsverklaring gegevensverwerking als de behandelovereenkomst.

Persoonlijke hygiëne heeft binnen onze praktijk een hoge prioriteit. Balans Brunsveld TCG verwacht van u als cliënt dat u hier eveneens zorg voor draagt.

Balans Brunsveld TCG behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken.

Eventueel medicijngebruik, zwangerschap of behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar dient u tijdens het intake gesprek en vóór aanvang van de behandeling mede te delen. Het kan zo zijn dat een aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk is.

Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan de therapeut van Balans Brunsveld TCG u vragen met hem of haar te overleggen, of onze behandeling gedurende de lopende behandelperiode toegepast mag worden.

Balans Brunsveld TCG is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.

Betalingen worden direct of indirect voldaan. Direct kan contant of via internetbankieren. De factuur ontvangt u via e-mail. Indirect heeft u uiterlijk twee weken de tijd om dit via uw bank te betalen onder vermelding van het factuurnummer. Mocht de factuur niet in deze periode van twee weken betaald zijn, om een of andere redenen, dan ontvangt u een herinnering. Indien dit niet betaald wordt binnen 10 dagen dan wordt de openstaande factuur verder afgehandeld via een incassobureau.

Een afspraak dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Voor een te laat geannuleerde of een niet nagekomen afspraak brengt Balans Brunsveld TCG het gehele consult in rekening.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak en het op tijd aanwezig zijn. In verband met opvolgende cliënten, zal de tijd dat u te laat verschijnt in korting worden gebracht op uw behandeltijd.

Balans Brunsveld TCG is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

×

Welkom! Laat een bericht achter..

× Contact